Upusty

Upusty

Szkołom, klubom i organizacjom sportowym oferujemy specjalne upusty cenowe

Wielkość upustu uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów, długości trwania imprezy oraz upustów stałego klienta

Nie naliczamy kilometrów dojazdowych!